ProJectEs A Guinea EQuatorial I MarroC

Amb filial a Rabat des de febrer del 2017

Els nostres

PROJECTES eN EnergíEs Renovables:

 • Solar Fotovoltaica
 • Aerotermia
 • Geotermia
 • Solar Tèrmica
SISTEMA FOTOVOLTAIC

La energía solar fotovoltaica es una font d’energía que produeix electricitat d’
orígen renovable, obtinguda directament a partir de la radició solar mitjançant un
dispositiu semiconductor denominat cèl·lula fotovoltaica, o bé mitjançant una
deposició de metalls sobre un substrat denominada cèl·lula solar de pel·lícula fina.

SISTEMA FOTOVOLTAIC D'AUTOCONSUM

L’Autoconsumo en la modalitat de Balanç Net es caracteritza perquè el consumidor
genera “In Situ” part de l’energía elèctrica que consumeix.

A la pràctica, suposa que els consumidors generen electricitat fotovoltaica,
autoconsumeix una part, bolquen el sobrant generat per ells a la xarxa, i una part
equivalent a aquesta energía bolcada al llarg d’un any poden descontar-la del seu
consum elèctric convencional en aquest mateix període.

SISTEMA FOTOVOLTAIC AÏLLAT

Els sistemes fotovoltaics aïllats solen estar constituïts pels següients elements: panells fotovoltaics, regulador, bateries, inversor i càrregues.

 • Els panells fotovoltaics.
 • El regulador és el dispositiu encarregat de protegir la bateria a sobrecargues i
  sobredescargues profundes. A més, controla constantement l’estat de càrrega de les baterías i regula la seva intensitat per a allargar la vida útil.
 • Les bateries actúen com o un dispositiu d’emmagatzemament energètic, a més les bateries mantenen un nivell de tensió estable.
 • L’inversor és l’element encarregat de convertir la corrent continua en alterna, en
  cas de connectar aparells que funcionin amb corrent alterna, ja que la energia
  emmagatzemada a les bateríes solament pot alimentar directament consums en corrent continua.

INSTAL·LACIONS PARTICIPADES

DEMANA’NS PRESSUPOST

[contact-form-7 404 "Not Found"]