DEPARTAMENTS TÈCNICS ESPECIALITZATS

Tenim diferents departaments tècnics amb especialistes en cadascún dels camps i un enginyería on podem realitzar projectes de varies tipologies. Presenta en àrees com la electricitat, energíes renovables (solar, aerotermia, geotermia, biomassa), sanejament, climatització i tractament d'aigües (cloració, osmosis, descalcificació, depuració d'aigües residuals,...).
Productes tant per al sector residencial, obra civil i indústria (variadors de freqüència, PLC's, programacions industrials, monitorització,...). Accés a les principals marques (Schneider, General Electric, General Cable, Legrand, Roca, Baxi, Mitsubishi, Daikin, Cilit, etc...).

Muntatge de quadres elèctrics

Projectes de legalització de noves activitats